Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

O nás

Slovak Wildlife Society

SWS (Spoločnosť pre Výskum, Vzdelávanie a Spolužitie so prírodou) je občianske združenie, ktoré sa zaoberá šelmami ako sú medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. Účinnými opatreniami na redukovanie konfliktov sa SWS snaží dosiahnuť hlbšie chápanie a tolerovanie týchto prirodzených predátorov na Slovensku. Pre miestne komunity poskytujeme odborné poznatky, ako aj spoluprácu pri inštalácii preventívnych opatrení, ako sú strážne pastierske psy, elektrické oplôtky a medveďom nedostupné kontajnery. Náš výskum vytvára podklad pre zodpovedné orgány a ich manažment šeliem, ako aj doplňa informácie pre vzdelávacie a osvetové kampane, ktorých sa aktívne zúčastňujeme.

Od roku nášho vzniku v 1998 je súčasťou našej práce zahrnutie miestnych obyvateľov. Pracujeme s dobrovoľníkmi a poskytujeme praktickú a finančnú pomoc pre tých, ktorí sú najviac poškodení prítomnosťou šeliem. Od roku 2000 vedieme tiež jeden z najdlhodobejších ekoturistických programov na Slovensku, z ktorého profituje ako miestne obyvateľstvo, tak aj voľnožijúce zvieratá. Sme aktívnym členom Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (IUCN), Medzinárodnej asociácie pre výskum a manažment medveďov (IBA) a Európskej iniciatívy pre veľké šelmy (LCIE). Viac informácií nájdete na našej domovskej stránke www.slovakwildlife.org, alebo nás kontaktujte.

Náš tím

Robin Rigg, pôvodom z Veľkej Británie, je ochranár a výskumník, ktorý žije na Slovensku od roku 1996. Má bakalárske ukončené štúdium z prírodných vied na Univerzite v Cambridži a magisterský titul zo zoológie na Aberdeenskej univerzite. Hlavným zameraním jeho práce je dlhodobá ochrana veľkých šeliem a to zlepšením spolužitia a redukovania konfliktov s miestnym obyvateľstvom. Na Slovensku inicioval a viedol niekoľko inovačných projektov, medzi ktoré patria: Ochrana dobytka a záchrana veľkých šeliem, projekt BEARS, Sčítanie vlkov na Slovensku. Je predsedom SWS, ktorú založil v roku 1998 a je tiež aktívnym členom Medzinárodnej asociácie pre výskum a manažment medveďov (IBA) od roku 2002. V roku 2009 bol pozvaný ako člen do IUCN-IBA skupiny špecialistov na medvede - Odborný tím na konflikty človek-medveď.Svetlana Beťková pochádza z Liptova, kde vyrastala v blízkom vzťahu k prírode. To ju neskôr priviedlo k aktívnej účasti na projektoch ochrany prírody, monitoring kamzíkov pre TANAP, práca pre SWS v rámci rôznych projektov o vlkoch či medveďoch. Je skúsenou sprievodkyňou po horách ako aj kvalifikovanou inštruktorkou zjazdového lyžovania. Keďže je zamestnaná ako učiteľka výtvarnej výchovy, jej hlavnou úlohou v tíme SWS, je vytváranie a vedenie environmentálnych vzdelávacích aktivít. Je autorkou didaktických pracovných listov pre školy "Po stopách medveďov", "Po stopách vlkov".